Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 99 219 - 3 201 - - %
Februar 102 120 - 3 647 - - %
Mars 108 696 - 3 506 - - %
1. kvartal 310 035 - 3 445 - - %
           
April 108 076 - 3 603 - - %
Mai 109 699 - 3 539 - - %
Juni 130 827 - 4 361 - - %
2. kvartal 348 602 - 3 831 - - %
1. halvår 658 637 - 3 639 - - %
           
Juli 153 865 - 4 963 -   - %
August 141 862 - 4 576 -   - %
September 129 750 69 202 4 325 4 071*   - %
3. kvartal 425 477 69 202 4 625 4 071*   - %
Sum akk. 1 084 114 69 202 3 971 4 071*   - %
           
Oktober 111 608 107 586 3 600 3 471 3,7 %
November   95 802   3 193   - %
Desember   94 841   3 059   - %
4. kvartal   298 229   3 242   - %
           
Sum året   367 431   3 371*   - %

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 14. september 2018.


Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS i 2018. Innkrevingen begynte 14. september 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar   -   - - %
Februar   -   - - %
Mars   -   - - %
1. kvartal   -   - - %
           
April   -   - - %
Mai   -   - - %
Juni   -   - - %
2. kvartal   -   - - %
1. halvår   -   - - %
           
Juli   -   -   - %
August   -   -   - %
September 69 202 - 4 071* -   - %
3. kvartal 69 202 - 4 071* -   - %
Sum akk. 69 202 - 4 071* -   - %
           
Oktober 107 586 - 3 471 -   - %
November 95 802 - 3 193 -   - %
Desember 94 841 - 3 059 -   - %
4. kvartal 298 229 - 3 242 -   - %
           
Sum året 367 431 - 3 371 -   - %

* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 14. september 2018.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv36 Telemark AS står for delfinansiering av utbyggingen av rv. 36 mellom Slåttekås og Årnes. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert