Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Avtale

For å oppnå rabatt ved passering av bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemarkmå du ha en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans Rv36 Telemark AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker, og du må derfor ha en AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap for å få rabatt. Du kan bestille brikke her.

Jeg ønsker rabatt, men har ikke AutoPASS-avtale idag.

Du må tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap som utsteder AutoPASS-brikker for å få rabatt når du passerer bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark AS. På www.autopass.no finner du en oversikt over samtlige utstedere i Norge, eventuelt kan du inngå avtale med Vegfinans E18 Vestfold AS som utsteder AutoPASS-brikke. 

Jeg har AutoPASS-avtale idag.

Dersom du allerede har en gyldig AutoPASS-avtale er det ikke nødvendig å foreta seg noe. Passeringene i bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv36 Telemark vil bli fakturert av det selskapet som du har AutoPASS-avtale med.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv36 Telemark AS står for delfinansiering av utbyggingen av rv. 36 Slåttekås-Årnes og Bø-Seljord. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert