Hopp til hovedinnhold

Prisjustering av takster ved E6 Kolomoen - Moelv

Fra og med lørdag 1.juni klokken 00:00 justeres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen i bomstasjonene på strekningen E6 Kolomoen - Moelv.

Bomstasjonene E6 Minnesund - Hedmark Grense, E6 Boksrud - Minnesund og E6 Akershud grense - Skaberud, er ikke omfattet av justeringen.

Nye takster fra og med lørdag 1.juni

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E6 Dal - Boksrud23 kr18,40 kr
E6 Boksrud - Minnesund18 kr14,40 kr
E6 Minnesund – Hedmark grense24 kr19,20 kr
E6 Akershus grense - Skaberud25 kr20 kr
E6 Jønsberg27 kr21,60 kr
E6 Vien N22 kr17,60 kr
E6 Bergshøgda22 kr17,60 kr
E6 Økelsrud22 kr17,60 kr

Takster

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.


Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 %
rabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter
brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i
henhold til Prop. 131 S (2015-2016), Innst. 396 S (2015-2016) og
tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor by-
områdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).


Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet,
Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til