Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Vegfinans Rv36 Telemark

Bompengeselskapet Vegfinans Rv36 Telemark AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 36 Slåttekås-Årnes og Bø-Seljord. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Rv36 Telemark AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbyggingen av rv. 36 mellom Slåttekås og Årnes er på om lag 7,1 km. Hensikten er å utbedre riksvegen med utgangspunkt i dagens trasé for i første omgang å bedre fremkommeligheten. Utbedring av vegen vil ta utgangspunkt i eksisterende riksveg og oppgraderes med en bredde på 8,5 meter. Slakere svinger, utbedring av grøfter og sideterreng samt en bedring av siktforhold er i planene. Det blir i tillegg gatelys langs hele strekningen. Ved Holte blir det bygd en rundt 200 meter lang tunnel i 10,5 meters bredde.

Utbyggingen av rv. 36 mellom Bø og Seljord er på om lag 3,1 km. Hensikten er å utbedre riksvegen med utgangspunkt i dagens trasé for i første omgang å bedre fremkommeligheten. Utbedringen vil bestå av utretting av svinger, bedring av sikt og generell heving av standard.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv36 Telemark AS står for delfinansiering av utbyggingen av rv. 36 Slåttekås-Årnes og Bø-Seljord. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert